SPECJALISTYCZNE
TECHNIKI GRZEWCZE
previous arrow
next arrow
Slider

Zasada działania:

Urządzenie grzewcze dostarcza energię w postaci promieni cieplnych (promieniowanie podczerwone) wyrównującą straty np. organizmu człowieka spowodowane zbyt niską temperaturą otoczenia. Powietrze nie jest przy tym ogrzewane.

Ilość promieniowania powinna być taka, by utrzymać równowagę termiczną na poziomie odczuwalnym w danych warunkach jako komfortowy. Gęstość mocy promieniowania równa ok 25 W/m² odpowiada podniesieniu temperatury powietrza o 1°C. Energię w postaci wiązki promieniowania cieplnego można precyzyjnie nakierować na dowolny obiekt lub obszar bez strat na ogrzewanie powietrza.Efekt grzania jest odczuwalny już po kilku minutach.

Zastosowanie:
 
Ogrzewanie promiennikowe szczególnie sprawdza się w: obiektach handlowych; salonach samochodowych; garażach; pomieszczeniach do organizowania przyjęć; przebieralniach; klubach sportowych; bibliotekach; holach hotelowych; pubach; kościołach; kaplicach; teatrach; kinach; remizach; warsztatach; restauracjach; szpitalach; poczekalniach obiektach ruchomych; suszeniu; termoformowaniu; przetwarzaniu żywności; schroniskach dla zwierząt; ogrodach zoologicznych; obiektach inwentarskich; cieplarniach; halach produkcyjnych i wielu innych...

Rozmieszczenie ogrzewaczy:

Dokonywane jest z uwzględnieniem konstrukcji i architektury  wewnętrznej obiektu, szczególnych warunków jego eksploatacji, oczekiwanego poziomu komfortu oraz możliwości dostarczenia odpowiedniej ilości energii do ogrzewania obszarów.
Wyższy poziom komfortu uzyskuje się przez zastosowanie większej ilości ogrzewaczy mniejszej mocy co daje możliwość krzyżowania się ich wiązek i równomierne dostarczenie energii do osób (patrz rys.). 


                                    


Dobór zainstalowanej mocy:

  • Wytypowanie obszarów przewidzianych do ogrzania oraz ustalenie ich powierzchni.
  • Określenie użytkowych warunków temperaturowych dla tych obszarów - temp. komfortowa.
  • Obliczenie jaka część pomieszczenia stanowi obszar przewidziany do ogrzania.
  • Ustalenie na podstawie tabeli niezbędnej gęstości mocy dla wybranych obszarów.
  • Przedstawione w tabeli dane mają charakter orientacyjny . W razie potrzeby prosimy o kontakt.
 

Ogrzewacze dostępne są w korach PALETY RAL>>

Dane techniczne ogrzewaczy ściennych:

Świecenie elementu grzejnego element grzejny nie żarzy się w sposób widoczny
Długość fali promieniowania cieplnego
3-4um
Temperatura elementu grzejnego ok 600 stopni C
Czas uzyskania pełnej zdolności grzejnej do 8 min
Bezpieczeństwo użytkowania
wg PN-EN 60335-2-30 kl.I CE
Minimalna wysokość zawieszenia 1,8m
Maksymalna Temperatura Otoczenia 30 stopni C
WIDOK
TYP RAD-1.0-P
RAD-1.3-P
RAD-2.0-P
RAD-2.6-P
RAD-3.0-P
RAD-3.9-P
MOC 1,0 kW
1,3 kW
2,0 kW
2,6 kW
3,0 kW
3,9 kW
WYMIARY 340x165mm 600x165mm 860x165mm
MASA 3,3 kg 4,1 kg 4,9 kg
POWIERZCHNIA
OGRZEWANIA
DLA 200 W/m2
ok. 5 m²
ok. 6 m²
ok. 10 m²
ok. 13 m²
ok. 15 m²
ok. 20 m²
KARTA KATALOGOWA                       

INSTRUKCJA OBSŁUGI                             

WIDOK
TYP RAD-1.0-P
RAD-1.3-P
MOC 1,0 kW
1,3 kW
WYMIARY 320x140 mm
MASA 2,7 kg
POWIERZCHNIA
OGRZEWANIA
DLA 200 W/m2
ok. 5 m²
ok. 6 m²

WIDOK
TYP RAD-2.0-P
RAD-2.6-P
MOC 2,0 kW
2,6 kW
WYMIARY 570x140mm
MASA 3,5 kg
POWIERZCHNIA
OGRZEWANIA
DLA 200 W/m2
ok. 10 m²
ok. 13 m²

WIDOK
TYP RAD-3.0-P
RAD-3.9-P
MOC 3,0 kW
3,9 kW
WYMIARY 820x140mm
MASA 4,3 kg
POWIERZCHNIA
OGRZEWANIA
DLA 200 W/m2
ok. 15 m²
ok. 20 m²